Varování z minulosti

Luštění záhady brány začíná konečně nést své ovoce. Zařízení by mohlo lidstvo posunout ve výzkumu vesmíru o obrovský skok kupředu!
Zároveň se však v rozluštěné zprávě objevuje i varování...

Pravidla

Ve spodním lese jsou rozmístěny části zprávy - jednotlivé hieroglyfy s jejich pořadím (číslem).
Úkolem týmů je zprávu v hieroglyfech sestavit a poté interpretovat (přeložit).
První část je ztížena zákazem jakýchkoliv záznamových zařízení (mobily, psací potřeby, atd) - z důvodů přísného utajení projektu.

Večerní scénka

KAPITÁNA, GENERÁL a VĚDEC se dohadují o projektu. Vejde DANIEL ZELENKA - geniální egyptolog (přišel na inzerát shánení stážistů).
DANIEL zahlédne zprávu se špatným překladem a začne ji interpetovat správně. Končí větou:
"Hvězdná brána nesmí být vykopána". Vojáci na sebe v tu chvíli výrazně pohlédnou - a rozkážou VĚDCI, aby pokračoval s pokusem s Bránou.

Hvězdná brána je osvětlena a zapnuta. Je korektně zadáno všech sedm znaků a v bráně se objevuje podivné modré vířící plazma. Podle všeho jsme
právě aktivovali průchod na jiný svět. Všichni užasnou.

DANIEL přichází k otevřenému portálu, natáhne ruku a ... zmizí. KAPITÁN se vrhá do brány za ním.
GENERÁL rozhoduje, že pošle do Brány jako podporu internisty. Týmy se sešikují a prochází Bránou.