Sabotáž

Týmy se teleportem dostávají na Raovu loď, která dlí zvenčí připoutaná na Abydoskou pyramidu.
Zde procházejí lineárním dobrodružstvím, ovšem mohou učinit volby, které určí jejich další příběhový osud.

Týmy mají oddělené reality - příběh se zakončí pro každý tým zvlášť.

  • Kapitán O'Connor je postřelen a je možné mu poskytnout první pomoc, nebo ránu z milosti
  • Ve skladu lze najít 7 symbolů - adresu z brány na zem
  • Doktor Zelenka v Raových komnatách luští jeho plány - nutné pro další části hry
  • Věrný jaffa Horus střeží vstup na můstek - je třeba jej porazit
  • Na lodi tiká atomová bomba. Je třeba ji zneškodnit. Buď nadobro, nebo je možné ji znovu spustit (nastavenou na delší čas)
  • Na velitelském můstku se chodí po jednom. Je možné vypnout štít (= odblokovat teleport), umístit krystal do ovládacího počítače (=loď odstartuje). Je zde Ra, toho je možné zabít, přísahat mu věrnost, přemluvit, či přechytračit.

Možných kombinací výsledku je mnoho, proto každému týmu průchod hrou vytvoří osud na míru.