Odříznutí

Hvězdná brána na Abydosu (a jak se ukáže, i v ostatních částech soustavy) má sabotované ovládání - některé symboly chybí.
Naši hrdinové se tedy nemohou dostat přímo na Zemi. Skáčou tedy z planety na planetu, ve snaze setřást Raovo pronásledování.